Våra tjänster

Vi hjälper er med alla typer av patentrelaterade ärenden, såsom:

  • Patentansökningar och handläggning av patentansökningar
  • Ogiltighets- och intrångsfrågor
  • Undersökningar, såsom nyhetsundersökningar, konkurrentbevakning och ”freedom to operate”-undersökningar
  • Spökskrivning av patentansökningar, ombudsinstruktioner och svaromål