En patentansökan kan vara bättre än ett patent

Det tar oftast flera år att få ett patent beviljat. Europapatentverket har som målsättning att tiden från inlämning till beviljat patent ska vara tre år i genomsnitt. Svenska Patent- och Registreringsverket, PRV, har en liknande målsättning, men vi upplever att de numera är snabbare än så. Det händer relativt ofta att vi istället begär uppskov med beviljandet vid PRV, för att uppfinningen inte ska bli allmänt tillgänglig innan 18 månader från inlämningen.

Om man tänkt sig sälja sitt patent, eller snabbt vill försöka stoppa ett plagiat, kan 3-5 års behandlingstid givetvis vara störande, även om förtur i handläggningen oftast ges i det senare fallet. I nästan samtliga andra fall spelar det ingen större roll om man har ett beviljat patent eller en patentansökan under behandling. Faktiskt kan en patentansökan vara bättre för den som skyddar en egen produkt på väg ut på marknaden. Här är några skäl:

  1. Årsavgifterna kan vara lägre. Så länge en europapatentansökan är under behandling betalas en årsavgift till EPO. När patentet väl beviljats och gjorts giltigt i ett antal länder betalas istället en årsavgift till patentverken i vart och ett av dessa länder, vilket kan vara väsentligt dyrare.
  2. Utan kostnad kan man behålla möjligheten till skydd i många länder. Ett beviljat europapatent kan göras giltigt, valideras, i 36 länder. Kostnaden för att validera i alla 36 är dock betydande och oftast väljs 5-10 viktigare länder ut. Så länge patentansökningen är under behandling har man möjlighet till en bredare geografisk täckning.
  3. En patentansökan under behandling kan delas upp i två separata ansökningar genom att man lämnar in en avdelad ansökan. På så sätt kan man få två kompletterande patent med lite olika skydd. När väl patent har beviljats finns möjligheten att dela ansökningen inte längre kvar.
  4. En patentansökan under behandling har ett visst mått av flexibilitet. Patentkraven kan fortfarande justeras, vilket kan kompensera för tekniska förändringar hos en produkt. En patentansökan gör också osäkerheten större för en konkurrent som försöker komma runt rättigheten. När väl patent meddelats fryses skyddsomfånget.

Av dessa anledningar kan osäkerheten kring en ännu ej beviljad patentansökan ge skyddet både en bättre geografisk täckning och ett bredare tekniskt omfång.