Länkar

Patent- och Registreringsverket handlägger patentansökningar i Sverige och har mycket information om patent och patentsystemet.

Europapatentverket,EPO, handlägger patentansökningar, som kan leda till patent i flertalet europeiska länder. EPO har också utvecklat Espacenet, en bra och gratis sökdatabas för patent och patentansökningar.

USPTO, USA:s patentverk, har mycket information om det amerikanska patentsystemet, som skiljer sig från det europeiska i vissa avseenden. Där finns också en databas där bland annat alla US-patent publicerade efter 1976 är sökbara.