Nya domstolar och nytt förordnande som teknisk ledamot

Från och med den 1 september 2016 samlas alla patentmål till två nyinrättade patentdomstolar.

Patent- och marknadsdomstolen utgör första instans, och är en del av Stockholms tingsrätt.
Patent- och marknadsdomstolens beslut kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen, som är en del av Svea hovrätt.

Ola Gunnarsson har av regeringen förordnats som teknisk ledamot i mål vid dessa båda domstolar.