Patentkonsult Magnus Hjalmarsson, European patent attorneyMagnus Hjalmarsson

Svenskt patentombud
Europapatentombud

0731 – 44 00 64
förnamn.efternamn@industripatent.se

Mer information

Ola Gunnarsson

Svenskt patentombud
Europapatentombud

0733 – 14 00 62
förnamn.efternamn@industripatent.se

Mer information

­

Eva BWEva Lund

Patentkonsult, Ljungby

0707 – 44 31 98
förnamn.efternamn@industripatent.se

Mer information

 

CamillaCamilla Nilsson

Svenskt patentombud
Europapatentombud
Europeiskt designombud

0733 – 16 45 27
förnamn.efternamn@industripatent.se

Mer information