Passion för hantverket

En patentansökans utformning är helt avgörande för dess förmåga att skydda en innovation.

Ofta bestäms utgången av en tvist, där värdet eller giltigheten hos ett patent ifrågasätts, många år tidigare, redan innan patentansökningen lämnas in.

Utarbetande och handläggning av patentansökningar är ett hantverk som kräver erfarenhet, kreativitet och känsla. Vi brinner för detta hantverk och arbetar ständigt med att förfina det. Våra patentansökningar skrivs alltid av erfarna och auktoriserade patentombud.

Enkelhet och tydlighet

Vi arbetar gärna mot fasta arvoden för att du som kund skall kunna veta vilka kostnader du kan förvänta dig för ett uppdrag.

Enkelhet och tydlighet innebär även enkel och tydlig kommunikation. Vi träffar eller ringer dig och stämmer av viktiga frågor efterhand som de uppstår – dels för att det är kostnadseffektivt, och dels för att viktiga frågor inte skall riskera att drunkna i alltför mycket skriftlig kommunikation.

Engagemang

Vi ser alltid till våra kunders bästa, och känner en trygghet i att våra kunders framgång och långsiktiga förtroende är en förutsättning för vår egen framgång.

Ibland ställs man inför svåra val. Vi ger dig alltid vårt bästa råd, även i komplicerade och osäkra situationer, och även om det innebär mindre affärer för oss.

Om vi arbetar för dig ska du även kunna känna dig trygg med att vi inte samtidigt arbetar för dina konkurrenter. Detta är enklare att lova för en mindre patentbyrå. Det innebär också att vi ibland kommer att säga nej till en ny kund.