In-houseuppdrag

In-housearbete innebär att vi, till en i förväg överenskommen omfattning, fungerar som er interna patentavdelning, eller avlastar er befintliga patentavdelning vid arbetstoppar.
Arbetet kan exempelvis inbegripa

  • stöd till utvecklingsprocessen,
  • identifiering och hantering av intrångsrisker,
  • identifiering och skydd av uppfinningar,
  • framtagande av strategier och processer,
  • kontakter med externa ombud,

etc.