Juridiska tjänster

I samband med uppfinningar, patent och designskydd kan det finnas behov av juridiska tjänster.
Vi kan exempelvis utforma och ge rådgivning runt sekretessavtal, licensavtal och andra närliggande avtal. Vi kan också skicka varningsbrev om ni råkar ut för intrång i era rättigheter, och hjälpa till att bemöta eventuella påståenden om intrång från era konkurrenter.