Spökskrivningstjänster

För den som önskar lämna in och handlägga patentansökningar på egen hand erbjuder vi spökskrivning av exempelvis patentansökningar och svaromål.