Undersökningar

Genom sökning i databaser över publicerade patent kan man exempelvis ta reda på

  • om en uppfinning är ny, och därmed skulle kunna vara patenterbar;
  • vilka uppfinningar konkurrenterna patentsöker; och
  • om någon annan än man själv, t.ex. en konkurrent, har ensamrätt till en produkt man tänker sätta på marknaden.

Industripatent erbjuder dessa typer av sökningar och analyser. Vi använder oss av ett av patentbranschens kraftfullaste sökverktyg, Patbase.