In-houseuppdrag

In-housearbete innebär att vi, till en i förväg överenskommen omfattning, fungerar som er interna patentavdelning, eller förstärker er befintliga patentavdelning vid arbetstoppar.

Arbetet kan exempelvis inbegripa:

etc.

Har du några frågor eller funderingar?

Kontakta oss så berättar vi allt du undrar över.