Våra tjänster

Vi hjälper er med alla typer av patent- och designskyddsrelaterade ärenden, såsom:

  • Patentansökningar och handläggning av patentansökningar
  • Designansökningar (”mönsterskydd”)
  • Ogiltighets- och intrångsfrågor
  • Undersökningar, såsom nyhetsundersökningar, konkurrentbevakning och ”freedom to operate”-undersökningar
  • Spökskrivning av patentansökningar, ombudsinstruktioner och svaromål
  • Tvister och avtal
  • In-houseuppdrag