Om Industripatent

Industripatent är en småländsk patentbyrå, men vi hjälper företag över hela världen. Tillsammans har vi mer än 80 års erfarenhet av patent.

Vi är svenska patentombud auktoriserade av Patentombudsnämnden, såväl som auktoriserade Europapatentombud med behörighet att representera klienter gentemot det europeiska patentverket EPO i alla typer av ärenden. Vi är även medlemmar i Sveriges Patentbyråers Förening, SEPAF.