Konsulter

Svenskt patentombud,
Europapatentombud

0731 – 44 00 64
förnamn.efternamn@industripatent.se

Svenskt patentombud,
Europapatentombud

0733 – 14 00 62
förnamn.efternamn@industripatent.se

Patentkonsult, Ljungby

0707 – 44 31 98
förnamn.efternamn@industripatent.se

Svenskt patentombud,
Europapatentombud,
Europeiskt designombud,
Jur. kand.

0733 – 16 45 27
förnamn.efternamn@industripatent.se

Har du några frågor eller funderingar?

Kontakta oss så berättar vi allt du undrar över.