Spökskrivning

För den som önskar lämna in och handlägga patentansökningar på egen hand erbjuder vi spökskrivning av exempelvis patentansökningar och svaromål.

Har du några frågor eller funderingar?

Kontakta oss så berättar vi allt du undrar över.