Undersökningar

Genom sökning i databaser över publicerade patent kan man exempelvis ta reda på:

Industripatent erbjuder dessa typer av sökningar och analyser. Vi använder oss av ett av patentbranschens kraftfullaste sökverktyg, Patbase.

Har du några frågor eller funderingar?

Kontakta oss så berättar vi allt du undrar över.