Ola Gunnarsson

Ola Gunnarsson har tidigare arbetat som patentombud på Awapatent i Växjö och Zacco i Stockholm.
Hans tidigare erfarenheter innefattar tillämpad forskning och utveckling inom bland annat fiberoptik, sensorer, nätverksteknologier och militära radartillämpningar. I kombination med patenterfarenhet från ett flertal branscher, såsom fordonsteknik, verkstadsindustri och mobiltelefoni, såväl som fritidsintressen inom teknikområden som spänner från veteranbilar till 70-talets hemelektronik, ger detta Ola en bred grund för arbete med innovationer inom de flesta tekniska områden.

Ola är medgrundare av Industripatent och har tidigare erfarenheter av entreprenörskap från exempelvis STING:s Startup-program.

Ola Gunnarsson är förordnad av Regeringen som teknisk expert vid Patent- och marknadsdomstolarna.

Utbildning

Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik, inriktning mot halvledare och optoelektronik
Utbytesstudier vid INPG, Frankrike

Auktorisationer

Svenskt patentombud
Europapatentombud (”European patent attorney”)

Medlemskap

Svenska Patentombudsföreningen, SPOF
Svenska Industrins IP Förening, SIPF
Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, epi