Industripatent medlem i SEPAF

Industripatent är från januari 2018 medlemmar i Sveriges Patentbyråers Förening, SEPAF.

SEPAF är branschorganisationen för svenska immaterialrättsföretag, och verkar bland annat för att upprätthålla god ombudsetik och hög yrkesskicklighet i branschen.