Industripatent expanderar

Industripatent har fått ett välkommet tillskott i Camilla Nilsson, som efter ett antal år på annan ort nu återvänt till Småland. Camilla har över 20 års erfarenhet från patentbranschen och är auktoriserat Europapatentombud, auktoriserat svenskt patentombud, auktoriserat europeiskt designombud, och utbildad jurist med specialisering inom immaterialrätt.