Nyheter

Nytt europeiskt gemenskapspatent

Idag, den 1 juni 2023, träder överenskommelsen om ett europeiskt gemenskapspatent, “Unitary patent”, i kraft. Idag startar också den helt nya gemensamma patentdomstolen Unified Patent Court (UPC) sin verksamhet fullt ut. 

Gemenskapspatentet omfattar i dagsläget 17 EU-stater, och gör det möjligt att täcka samtliga dessa länder med ett enda patent. De hittillsvarande möjligheterna, att via ett “klassiskt” europapatent välja enskilda länder, påverkas inte.

Den nya domstolen UPC får exklusiv domsrätt i konflikter, såsom intrångs- och ogiltighetstalan, beträffande alla gemenskapspatent, liksom för de europapatent som inte är  gemenskapspatent. Under en övergångsperiod på sju år kan innehavare av de senare patenten välja om man vill omfattas av UPC:s domsrätt, eller om man vill att eventuella tvister tills vidare skall hanteras av nationella domstolar såsom tidigare.

Inför starten av UPC har vi, för de kunder som så önskat, genomfört den procedur (“Opt-out”) som är nödvändig för att befintliga europapatent ska stå utanför UPC:s exklusiva domsrätt. 

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om gemenskapspatent och europapatent.

Dela det här inlägget

Dela på facebook
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på LinkedIn

Vi hjälper företag över hela Sverige att få ensamrätt till sina innovationer. Vi hjälper även företag utomlands att få ensamrätt i Sverige och resten av Europa.

Kontakta oss

Du når våra konsulter på kontaktsidan

© 2024 Industripatent AB

Hemsidan är byggd av Weblab